Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Bilimsel Kuramın (Teori) Özellikleri
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Bilimsel Kuramın (Teori) Özellikleri

  Bilimde kuram kavramı bazen “hipotez”,“varsayım” ve “yasa” kavramları ile karıştırılmakta veya bunlar birbirinin yerine kullanılmaktadır. Oysa “hipotez” doğrulanmak üzere ele alınan iddialar, “varsayım”doğruluğu irdelenmeksizin ele alınan iddialardır. Bilimsel “yasa”, gerçek genellemelerden yeterince doğrulanmış olanlara denir. Bilimsel kuram ise evreni ve evrendeki bazı olgular grubunu açıklamak üzere, insan zihni tarafından kurulur. Bilimsel kuram, hipotez gibi yeterince doğrulanmamış, ama olgusal ve doğrulanabilir hükümlerdir. Hipotez belli ve sınırlı bir açıklama vaatederken, kuram daha kapsamlı ve köklü açıklamalar getirir. Daha önce gözlem yoluyla belirlenen bir takım ilişkiler, kuramsal kavramlarla öyle bir formüle edilir ki, hem eski ve şimdiki olaylar açıklanır hem de geleceğe yönelik ön-deyide bulunulabilir.Bilimsel kuram olmadan, yapılan bilimsel çalışmalar ve bulgular bir bilgi yığını olarakdurur. Bilimde belirlenmiş olgusal ilişkiler vebunları ifade eden bilimsel yasalar, ancak ortaya konan teoriler kapsamında bütünlük kazanır. Teori kurmak, bir bakıma belli biralandaki genellemeleri mantıksal bir düzene koymaktır. Bilimsel kuram bütün hipotez ve bilimsel yasaların üstünde, onları da kapsayan ve açıklayan bir bütündür. Ancak, gene deteoriler evrensel değildir. Gözlem ve deneyler geliştikçe teoriler de sınırlıkalmakta, zamanla onları da içine alan yeniteoriler ileri sürülmektedir.Bilimsel teoriler insan zekasının serbestçe yarattığı kavramlardan mı oluşur yoksa birtakım gözlemlerden genellemeler ve tümevarım yoluyla mı elde edilir? Bilimsel teorinin bir icat (invention) olduğunu savunan birinci görüş Einstein’ın, bir buluş (discovery)olduğunu savunan ikinci görüş de Newton’undur. Bu iki görüş te aşırı uçlardaki görüşlerdir. Çünkü bir bilimsel teoride hem icat hem de buluş özelliği vardır. Teori doğadaki bir takım olgulara dayanır ama olguların üstünde ve doğada bulunmayan insan zekasının ürünüdür. Teoride olgular kadar insan zekasının da payı vardır.Teorinin bir yanı buluş, bir yanı icattır.